cultural-awareness-training

הדרכה בין-תרבותית

כשירות תרבותית הינה היכולת להבין תרבויות שונות, ליצור קשרים, לנהל משא ומתן מוצלח בסביבה גלובלית, וכן לנהוג באופן בעל מודעות תרבותית בתבונה וביעילות. הכשרה בין-תרבותית תקטין את הסיכונים ותגדיל את היתרונות של סביבת עבודה בינלאומית.

relocation-training

הדרכה בנושא רילוקיישן

עקב השינוי התרבותי הדרמטי בשוק של היום, הרלוונטיות של כישורי התקשורת הבין-תרבותית אינה מופרזת כלל. על מנת להתחרות בשווקים העולמיים ובשווקי ארה”ב, המנהלים של היום צריכים להיות בעלי כישורים, אשר יסייעו להם באינטראקציה עם אנשים השונים מהם.

us-business-culture-training

התרבות העסקית בארה”ב

פרופ’ פיליפ רוזנצווייג מאוניברסיטת הרווארד טוען כי אינטראקציות בין-תרבותיות מוצלחות תלויות ביכולותיהם של האנשים לתקשר בצורה יעילה. רוזנצווייג מציין כי התקשורת חשובה במיוחד בשלבים הראשונים של מערכת היחסים העסקית.

חדשות ועדכונים

השליחות שלי

אנו חיים בתקופה מרגשת אשר דורשת מאיתנו מנהיגות אמיצה ואותנטית בעולם שגבולותיו היטשטשו. השינויים שאנו רואים לנגד עינינו מהווים הזדמנויות לצמיחה והתפתחות כיחידים, כאירגונים וכקהילות. יש לנו הזדמנות פזלזהות ולהבהיר את הפרשנות שלנו לגבי העולם באמצעות היחסים שלנו האחד עם השני. במסגרת הנ”ל אנו יכולים לנצל את ההזדמנות, לזהות את החולשות שלנו ולחשוף את הסיפורים שאנו מספרים לגבי עצמנו ואת הסיבותמדוע אנו יכולים או איננו יכולים לתקשר זה עם זה.

יש לנו פוטנציאל לחקור את עבודתנו בנושא התרבויות באופן שחושף את השגרה החבויה ואת ההתנהגות הרגילה של כל אחד ואחת מאיתנו, אשר עלולים להזיק ליחסים בין-אישיים.

יש לנו כיום את הכלים ללמוד מיומנויות אשר יקדמו אותנו ברמה האישית והארגונית כדי להצליח לעבוד באופן אפקטיבי ויעיל  בעולם הפוסט-גלובלי, מול אנשים ממגוון תרבויות.

Events

Global Israeli Leadership conference

It was my honor to take part in the “Global Israeli Leadership conference” held at the Ministry of Foreign Affairs in Jerusalem on December 28, 2017, and give a TED oriented talk on the challenges and opportunities of the “Israeli woman in Diaspora. 
The focus of the 3-day conference was on building a global community of Israelis living in Diaspora, collaborating with Jewish organizations, Education in Diaspora and on improving Israel’s image in the world.
event-arona

הגדרות

צרו איתי קשר

טלפון: 052-334-0445

  • תרבות: מערכת משותפת של אמונות, ערכים והנחות של קבוצת אנשים, אשר לומדים אחד מהשני, וכן מלמדים את האחרים כי ההתנהגויות, הגישות ונקודות המבט שלהם, הן הדרכים הנכונות לחשוב, לפעול ולהרגיש.
  • חוצה תרבויות: דבר המערב שתיים או יותר תרבויות.
  • גיוון תרבותי: תכונות, אינטרסים, אנשים, רעיונות, נקודות מבט, יכולות, ואלמנטים אחרים, אשר שונים ונבדלים, ויכולים להיות נראים ובלתי נראים.
  • בין-תרבותי: בין אנשים מתרבויות שונות.
  • תוך-תרבותי: בתוך אותה התרבות.
  • רב-תרבותי: דבר הקשור למספר תרבויות.
  • כשירות בין-תרבותית: היכולת לתקשר בצורה טובה עם אנשים מרקעים תרבותיים שונים.

מאמרים אחרונים

    Sorry, no posts matched your criteria.