חוק ה-90/10

חוק ה-90/10

הדמיון בין התרבות הישראלית וזו האמריקאית מאוד מטעה דווקא בגלל שההבדלים מעטים ונטמעים בקלות. אם נניח שבין ישראל לארה”ב קיים רק הבדל תרבותי של 10%, אז לא ה-90% ייצור בעיות, אלא ה-10% של הדומה הוא שעלול לגרום לאי הבנות.