מודעות תרבותית

מודעות תרבותית

מודעות תרבותית בארגון מאפשרת לעובדים לראות את עצמם כיצורים בעלי רגישות תרבותית ומקלה על ביצוע עיסקאות גלובליות.