ניהול משא ומתן

ניהול משא ומתן

ניהול משא ומתן בין תרבויות שונות הפך למאתגר יותר. יש למרכיב התרבותי תפקיד חשוב באם המשא ומתן יתנהל באווירה של שיתוף פעולה או ממקום תחרותי, והאם התוצאה תשאיר את שני הצדדים מרוצים.